Program Data Faktury skierowany jest dla małych firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej.

Program służy do wystawiania faktur i korekt faktur, faktury proforma i innych. 

Program zawiera kartotekę wystawionych dokumentów, towarów i kontrahentów.


Możliwości programu: 


 • faktury
 • faktury zaliczkowe
 • faktury na podstawie innego dokumentu 
 • korekty faktur 
 • faktury metoda kasowa 
 • korekty faktur metoda kasowa 
 • proforma 
 • proforma na postawie innego dokumentu 
 • wewnątrzwspólnotowe dokumenty w obcej walucie 
 • korekty wewnątrzwspólnotowych dokumentów w obcej walucie 
 • faktury w obcej walucie 
 • faktury OSS w obcej walucie 
 • rachunki , korekty rachunku, rachunki w walucie i proformy nie podlegające VAT
 • zapisanie faktury jako eFaktura.xml w celu wprowadzenia dokumentu do KSeF oraz zarejestrowania numeru, który otrzyma w KSeF.
 • wysyłka faktur do KSeF i pobieranie faktur zakupowych z KSeF 
 • zamówienia
 • dokumenty zakupu towarów
 • dokumenty KP ,KW, BP,BW
 • dokumenty Gwarancja 
 • automatyczne przepisywanie danych z proformy na fakturę VAT 
 • mechanizm podzielonej płatności
 • rozbudowana kartoteka towarów 
 • rozbudowana kartoteka kontrahentów 
 • rozbudowany rejestr dokumentów 
 • możliwość zapisu dokumentów w formacie pdf, html, xml i word
 • automatyczna numeracja dokumentów z możliwością dostosowania formatu numeracji 
 • definiowanie ilości kopii wydruku dokumentów 
 • wielostronicowe dokumenty 
 • definiowanie przelewów także do US oraz ich kartoteka 
 • cztery cenniki 
 • wydruk rejestru sprzedaży 
 • wydruki zestawień sprzedaży 
 • nadruk adresów na koperty 
 • aktualizacja programu przez Internet 
 • proste lub rozbudowane rozliczanie płatności 
 • baza danych .mdb, możliwość tworzenia własnych raportów w programie Microsoft® Access
 • możliwość Obsługi bazy danych w wersji online (z wykorzystaniem bazy MySql)
 • wydruki w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim
 • różne szablony wydruku