Okno edycji pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie walut. Składa się ono z podglądu po lewej oraz pól edycji po prawej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowej waluty naciskamy przycisk Dodaj. Pola po prawej staną się aktywna i możliwe stanie się wprowadzenie nowej waluty. W celu poprawienia waluty zaznaczamy ją na liście a następnie naciskamy Edytuj. Po wprowadzeniu zmian należy zawsze zapisać zmiany.

  • W miejsce Kod wpisujemy skrót waluty, jeżeli mają być pobierany kursy walut z NBP to kod musi być taki sam jak w NBP.
  • Nazwa jest to nazwa, która będzie wyświetlana w kolumnie Nazwa po lewej.
  • Domyślny wybieramy podstawą walutę


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.