Okno edycji pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie Państw. Składa się ono z podglądu po lewej oraz pól edycji po prawej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowego państwa naciskamy przycisk Dodaj. Pola po prawej staną się aktywna i możliwe stanie się wprowadzenie nowego państwa. W celu poprawienia państwa zaznaczamy ją na liście a następnie naciskamy Edytuj. Po wprowadzeniu zmian należy zawsze zapisać zmiany.

  • W miejsce Kod państwa wpisujemy skrót taki jaki jest używany w danym kraju. 
  • Nazwa jest to nazwa państwa. 
  • Kraj w UE zaznaczmy dla krajów, które są w UE


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.