Okno edycji pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie Opakowań dla dokumentów CMR. Składa się ono z podglądu po lewej oraz pól edycji po prawej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowego opakowania naciskamy przycisk Dodaj. Pola po prawej staną się aktywna i możliwe stanie się wprowadzenie nowego opakowania. W celu poprawienia opakowania zaznaczamy je na liście a następnie naciskamy Edytuj. Po wprowadzeniu zmian należy zawsze zapisać zmiany.

  • W miejsce Kod  wpisujemy skrót opakowania.
  • Nazwa jest to nazwa opakowania.
  • Domyślny wybieramy podstawowe opakowanie


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.