Ustawienia pozwalają na kontrolę nad funkcjami w programie, numeracją dokumentów i słownikami. Po wybraniu z menu systemowego Operacje > Ustawienia pokazuje się okno z lewej strony rozwijanymi typami ustawień a z prawej parametrami dla wybranej pozycji: