Stawkę VAT w programie można ustalić w trakcie dodawania lub edycji towaru ale również w trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży. Jeśli istnieje konieczność poprawienia lub dodania nowej stawki z menu głównego wybieramy Operacje i Ustawienia a następnie Stawki VAT

Okno edycji pozwala na dodawanie, usuwanie i edytowanie stawek VAT. Składa się ono z podglądu po lewej oraz pól edycji po prawej. Jeśli istnieje potrzeba dodania nowej stawki VAT naciskamy przycisk Dodaj. Pola po prawej staną się aktywna i możliwe stanie się wprowadzenie nowej stawki. W celu poprawienia stawki zaznaczamy ją na liście a następnie naciskamy Edytuj. Po wprowadzeniu zmian należy zawsze zapisać zmiany.

  • W miejsce Kod wpisujemy wartość, która będzie widoczna przy dodawaniu i edycji towarów.
  • Nazwa jest to wartość, która będzie wyświetlana w kolumnie Nazwa po lewej.
  • Wartość przeznaczona jest do wprowadzenia wartości nowej stawki VAT. W pozycji należy wpisać wartość w ułamku dziesiętnym np: dla podatku 7% podana jest wartość 0,07.
  • Domyślny wybieramy podstawą stawkę VAT


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.