Wydruk bez podglądu – zaznaczenie powoduje automatyczny wydruk dokumentu na drukarce.
Ilość kopii wydruku – w zależności od potrzeb możemy drukować różne ilości egzemplarzy faktur, podstawowa plus wprowadzona ilość, domyślnie 1.
Wydruk bez oryginał, kopia – zaznaczenie powoduje wydruk dokumentów bez oznaczeń ORYGINAL i KOPIA w przeciwnym wypadku te wyrazy będą drukowane.
Zawsze drukuj datę dostawy – zaznaczenie powoduje drukowanie daty dostawy/ zakończenia usługi w przeciwnym wypadku ta data drukuje się tylko wtedy kiedy jest różna od daty wystawienia dokumentu.
Faktura bez podpisu – wyłącza podpis Klienta na wydruku dokumentu.

Cena przed rabatem – zaznaczenie powoduje drukowanie się ceny jednostkowej przed rabatem.
Wyłącz szare kolory na wydrukach – wyłącza drukowanie szarości w tabelkach na fakturze.
Wyłącz napis "Zapłacono" – nie drukuje się "pieczątki" Zapłacone kiedy dokument sprzedaży jest opłacony w całości.
Odbiorca na dokumentach (od wersji PRO) – pozwala na wyświetlenie odbiorcy na dokumencie sprzedaży. Odbiorcę dodajemy opcjonalnie w trakcie tworzenia lub edycji nowego kontrahenta.

Opis sprzedawcy na wydruku - wybranie opisu nagłówka sprzedawca na dokumentach sprzedażowych.

Opis nabywca na wydruku - wybranie opisu nagłówka nabywca na dokumentach sprzedażowych.

Opis odbiorca na wydruku - wybranie opisu nagłówka odbiorca na dokumentach sprzedażowych.
Włącz Razem w PLN na wydrukach faktury walutowej (od wersji PRO) – zaznaczenie opcji spowoduje przeliczenie pozycji Razem wg podanego na fakturze walutowej kursie i wydrukowanie dodatkowej tabeli Razem w PLN.
Włącz drukowanie QR Code (od wersji PRO) – pozwala na wydruk specjalnego kody QR Code z danymi do przelewu odczytywane przez niektóre mobile aplikacje banków.
Zaokrąglania rabatu na wydruku – wybór ilości znaków po przecinku w polu Rabat na wydruku dokumentu.
Drukuj tylko pozycje korygowane - zaznaczenie spowoduje wydruk na korekcie dokumentu pozycji tylko korygowanych , przed i po korekcie. Wszystkie inne są pomijane.

Drukuj kody GTU i procedury na fakturze - zaznaczenie spowoduje wydruk na fakturze listę kodów GTU i procedur pod uwagami

Szerokości pól na wydrukach dokumentów. Z pomocą pól z tej zakładki ustalamy szerokości tabel zawierające informacje o sprzedaży towarów.

Rozmiar czcionki na wydrukach faktur  - ustawienie podstawowej wielkości czcionki na wydrukach faktur, domyślnie 10pt.


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.


Wybór drukarki przed wydrukiem – zaznaczenie powoduje wyświetleniem okna z wyborem drukarki przed wydrukiem czy podglądem wydruku dokumentu.