Z listy po lewej strony wybieramy odpowiedni typ dokumentu dla jakiego ustawiami szablon numeracji dokumentów. 


Nazwa dokumentu widoczna na wydrukach – umożliwia zmianę nazwy dokumentów widoczną na wydrukach. Możemy dla różnych typów dokumentów wprowadzić indywidualne nazwy. Będą one widoczne na wydrukach
Formuła – pozwala na sterowanie sposobem numeracji, domyślny format dla faktury to "FV/#n/#r", gdzie symbol #n odpowiada kolejnemu numerowi a #R roku 4 cyfrowemu.

Inne symbole to "#N" kolejny numer w formacie czterocyfrowym np "0002". 
"#r" - rok bieżący dwucyfrowy np: 15,

"#m" - bieżący miesiąć np: 1,

"#M" - bieżący miesiąc dwucyfrowy np: 01.

Ostatni numer  – określa numer ostatnio wystawionego dokumentu.
Jeżeli dokument ma mieć nr 1 to należy wprowadzić 0.


W celu miesięcznej numeracji czyli automatycznego wystawiania od początku numeracji w kolejnych miesiącach należy zaznaczyć opcje włącz miesięczną numerację oraz wprowadzenie do formuły symbolu #m lub #M.


W polu Opis automatycznie dodawany do nowego dokumentu możemy wprowadzić opis jaki pojawi się w momencie tworzenia nowego dokumentu w polu uwagi.


Włącz pokazywanie kodu towaru na dokumentach   – zaznaczenie opcji spowoduje drukowanie na wybranym dokumencie kodu towaru pod nazwa towaru.

Włącz pokazywanie kodu EAN na dokumentach   – zaznaczenie opcji spowoduje drukowanie na wybranym dokumencie kodu EAN towaru pod nazwa towaru.


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.