Sprzedaż w cenach ... Brutto – domyślnie podczas wystawiania dokumentów, dodawanie towarów jest wprowadzana w kwocie brutto i obliczanie wartości VAT jest liczone od kwoty brutto.
Zakup w cenach ... Brutto (od wersji Pro+)– domyślnie podczas wystawiania dokumentów zakupu, dodawanie towarów jest wprowadzana w kwocie brutto i obliczanie wartości VAT jest liczone od kwoty brutto.

Włącz na fakturach mechanizm podzielonej płatności (od wersji Pro) – włącznie spowoduje, że na każdej fakturze będzie od razu włączony mechanizm podzielonej płatności
Ilość znaków po przecinku (od wersji Pro) – domyślnie 2 znaki po przecinku stosowane do zaokrąglania kwot na dokumentów do ilości znaków po przecinku. Zaznaczenie opcji na wydruku spowoduje wydruk cen w zaokrągleniu do ilości znaków po przecinku.
Pokazuje ostatnie ceny sprzedaży towaru  (od wersji Pro) – włącznie pokazuje listę ostatnich cen towaru w oknie dodawania towaru do dokumentu
Pokazuj ostatnie ceny towaru dla kontrahenta  (od wersji Pro) – włącznie pokazuje listę ostatnich cen towaru dla konkretnego kontrahenta w oknie dodawania towaru do dokumentu
Sumy VAT w stawka pobierz z pozycji dokumentów (od wersji Pro)– opcja zaznaczona domyślnie służy do określenia metody sumowania i obliczania wartości sumy VAT na dokumencie sprzedaży. Zaznaczone sumuje wszystkie pozycje dokumentu Netto, VAT i Brutto, nie zaznaczone sumuje wszystkie pozycje dokumentu Netto lub Brutto i następnie oblicza VAT.

Włącz pokazywanie marży  (w wersji Pro+) – wyłącza pokazywanie ceny zakupu i procent marży podczas dodawania pozycji towarowej do dokumentu.

Opis pola PKWiU – umożliwia zmianę klasyfikacji towarów.

Wyświetl dokumenty z ostatnich  (od wersji Pro) – umożliwia wybranie z jakiego okresu należy wyświetlać dokumenty na liści dokumentów, z bieżącego roku , z 2, 3, 4, 5 lat lub wszystkie dokumenty.


Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.Usprawnienia dla czytników kodów kreskowych EAN:


Automatycznie dodawane towaru do faktury (od wersji Pro) – zaznaczenia spowoduje po z czytaniu towaru czytnikiem dodanie pozycji do faktury z pominięciem okna z ilością i ceną towaru.
Automatycznie sumowanie ilości towarów (od wersji Pro) – zaznaczenie spowoduje sumowanie ilości jeżeli są te same produkty wczytywane przez czytnik kodów kreskowych.
Automatycznie otwieranie okna Dodaj towar (od wersji Pro) – zaznaczenie spowoduje automatycznie otwieranie okna Dodaj towar po dodaniu pozycji towarowej do faktury.