Podstawowy typ dokumentu – wybieramy z listy jaki podstawy ma być dokument dostępny na liście dokumentów pod przyciskiem Dodaj [F2].
Inny sprzedawca niż wystawca dokumentu (od wersji Pro) – zaznaczenie powoduje wydruk na fakturze danych sprzedawcy i wystawcy. Podaje się je w Dane firmy
Dodawanie ul. do adresu  – automatycznie drukowanie "ul." przy adresie kontrahenta.
Włącz przypominanie  o archiwizacji (od wersji Pro) – powoduje wyświetlenie okna z informacją o wykonaniu archiwizacji przy każdym zamknięciu programu
Włącz moduł finansowy  (w wersji Pro+) – odznaczenie powoduje wyłączenie modułu finansowego Kasa-Bank i przełączenie na rozliczenie dokumentów jak w wersji Pro.
Metoda kasowa (od wersji Pro) - zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk faktur i korekt z opisem Metoda kasowa.
Pobieraj średnie kursy walut z NBP (od wersji Pro)– zaznaczenie spowoduje automatyczne pobranie kursów średnich walut z NBP, wymagane połączenie z internetem. Pobierane są tylko te kursy dla walut wprowadzonych w słownikach. Tabelka kursów z ostatniego dnia wyświetla się na oknie główny oraz można wybrać kurs w trakcie wystawiania faktury walutowej.
Włącz automatyczne wprowadzanie aktualnego kursu waluty do dokumentu  – zaznaczenie spowoduje dodanie ostatnie kursu waluty z dnia poprzedniego do faktury walutowej dla domyślnej waluty.
Włącz rozliczanie stanów towarowych z WZ – zaznaczenie spowoduje rozliczanie stanów tylko z dokumentów WZ zamiast z faktur sprzedażowych.
Włącz faktury walutowe OSS – na liści do wyboru dokumentów pojawi się nowy typ dokumentu Faktura walutowa OSS.

Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.


Koloruj przeterminowane płatności (od wersji Pro) – zaznaczenie powoduje kolorowanie pozycji na liście dokumentów tych, które nie są w całości opłacone.
Koloruj tabele wyników  – każda listę naprzemiennie koloruje w celu rozróżniania wierszy.
Zapamiętaj wyszukiwanie na listach (od wersji Pro) – zaznaczenie spowoduje zapamiętanie na otwartej liście np: towarów, w polu szukaj, wyszukiwanej wartości. Czyszczenie tego pola nie będzie wykonywanie automatycznie.
Włącz sprawdzanie czy jest nowa wersja programu – zaznaczenie spowoduje przed każdym uruchomieniem programu sprawdzenie czy jest nowsza wersja programu. Wymagane połączenie z internetem.

Włącz sumowanie na liście sprzedaży – zaznaczenie spowoduje wyświetlenie dodatkowej tabelki z sumą wszystkich dokumentów z podziałem na waluty pod listą sprzedaży.
Włącz pokazywanie notatek na liście sprzedaży (od wersji Pro) – włączenie pokazuje na oknie lista sprzedaży, informacji przy każdym dokumencie czy jest wpisana jakaś notatka.
Włącz pokazywanie notatek na liście zakupów (od wersji Pro+) – włączenie pokazuje na oknie lista zakupów, informacji przy każdym dokumencie czy jest wpisana jakaś notatka.
Włącz pokazywanie notatek na liście kontrahentów (od wersji Pro) – włączenie pokazuje na oknie lista kontrahentów, informacji przy każdym kontrahencie czy jest wpisana jakaś notatka.
Włącz pokazywanie notatek na liście towarów (od wersji Pro) – włączenie pokazuje na oknie lista towarów, informacji przy każdym towarze czy jest wpisana jakaś notatka.