Podczas pierwszego uruchomienia wyświetla się okno do wprowadzania danych firmy.Pierwsza zakładka Podstawowe przeznaczona jest do wprowadzenia danych firmy. Dane te będą widoczne na wystawianych dokumentach. Należy zwrócić uwagę na dwie pozycje. Pierwsza NIP składa się z dwóch pól. W pierwszy możemy wpisać symbol np: PL, jest on widoczny na fakturach wewnątrzwspólnotowych. W drugie pole wpisujemy numer NIP-u. Pole Użytkownik pozwala na wprowadzenie danych kliku osób (przykład: Jan Kowalski, Artur Nowak,  Piotr Malinowski). Umożliwi to wybranie osoby, która wystawia fakturę.

W polu "Opis" wpisujemy treść jaka ma się pojawić na każdym wydruku dokumentu sprzedażowym.

Jeżeli firma nie jest podatnikiem VAT to należy odznaczyć "Firma jest podatnikiem VAT" i wpisać w polu, które się pojawi poniżej podstawię prawną zwolnienia z VAT. Ta informacja jest drukowana na fakturze.


Do zakładki Sprzedawca wprowadza się dane sprzedawcy  w przypadku zaznaczanie w parametrach programu Inny sprzedawca niż wystawca dokumentu


Banki. Zakładka pozwala na wprowadzenie danych sześciu różnych kont bankowych.W trakcie edycji dokumenty możliwe jest wybranie banku, który będzie widoczny na fakturze.

Trzecia zakładka Inne Przeznaczona jest na umieszczenie Logo widocznego na wydrukach oraz wprowadzenie treści gwarancji.