Wystawianie dokumentu proformy dla firm zwolnionych ustawowo z VAT wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Proforma.Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Rachunku.


Przykład wydruku dokumentu: