Wystawianie dokumentu na postawie wykonuje się na liście dokumentów zaznaczają dokument z jakiego ma zostać stworzony nowy, następnie klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy odpowiedni typ dokumentu na podstawie.Utworzy się wówczas nowy dokument z takimi samy danymi jak dokument, z którego został powielony. Nadany zostaje jedynie nowy numer oraz data wystawienia, sprzedaży i termin płatności. Wszystkie inne dane są jak na poprzednim dokumencie. Na takim nowym dokumencie można dokonywać pełnych zmian.