Aby wstawić korektę dokumentu należy na liście dokumentów zaznaczyć odpowiedni dokument i kliknąć na przycisk Korekta (F5).Na korekcie dokumentu możemy skorygować ilość, cenę lub stawkę VAT pozycji towarowej. Aby to wykonać należy wybrać daną pozycje i kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub wybrać przycisk Korekta.

Otworzy się okno do edycji pozycji i tam wprowadzamy wartości jakie powinny być prawidłowe.

Po zapisie korekty program automatycznie obliczy ile jest nadpłaty lub niedopłaty.

Przy zapisie wymagane jest również podanie przyczyny korekty.


Przykład wydruku korekty
Dokumenty jakich nie można korygować to proforma, zamówienia.