Aby wstawić duplikat dokumentu należy na liście dokumentów zaznaczyć odpowiedni dokument i kliknąć na przycisk Wydruki i wybrać z menu Drukuj dokument (Duplikat).Przykład wydruku duplikatu faktury.