Pierwsze uruchomienie programu jest poprzedzone wyborem typu pracy SERWER lub KLIENTNastępnie otrzymamy prośbę o wprowadzenie loginu i hasła.Standardowo wprowadzamy login: admin, a hasło pozostawiamy puste (następnie w ustawieniach programu operacje->użytkownicy można zmienić dane dostępowe).


Program jest gotowy do pracy w wersji SERWER.


Jeżeli przyjmiemy wariant w którym na jednym z komputerów jest zainstalowany program typu SERWER należy jego katalog (c:/data faktury) udostępnić w sieci LAN tak, aby był widoczny katalog z plikiem datafaktury.mdb.


Instalacja programu typu KLIENT jest analogiczna do wersji SERWER z tą różnicą, że po wyborze typu KLIENT zostaniemy poproszeni o wskazanie folderu w sieci LAN z bazą danych.Program powinien rozpocząć pracę na wspólnej bazie danych.