Aby rozpocząć prace w chmurze online należy posiadać bazę danych MySql. 


Bazę danych można zamówić na stronie https://www.poldata.pl/baza-danych-do-pracy-online,286.html


Aby przestawić program na pracę online należy z menu Operacje wybrać pozycje Praca w Chmurze.Należy w oknie wpisać odpowiednie dany otrzymane po zamówieniu bazy danych lub podczas zakładania bazy na własnych serwerze*.

Wybieramy z listy odpowiedni serwer np Serwer A lub wprowadzamy adres serwera baz danych*, w odpowiednie pola niżej wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło.


W przypadku własnego serwera należy podać jeszcze nazwę bazy danych i port odpowiedzialny do połączenia.


Po wprowadzeniu danych należy sprawdzić czy połączenie jest poprawne klikają na przycisk Test

Jeżeli połączenie z bazą się powiodło trzeba zaznaczyć pole Praca w Chmurze i Zapisać.

Program należy ponownie uruchomić. Od teraz praca będzie wymagała stałego połączenia z serwerem bazodanowym. 


Jeżeli połączenie z bazą MySql jest wykonane pierwszy raz pokaże się pole do wypełnienia danych firmowych. 


Aby przenieść dane z komputera do bazy online należy ponownie przejść do Parametrów serwera MySql i wybrać przycisk Przenieś bazę

Otworzy się okno i należy wybrać bazę danych lokalną jaką przenosimy. Wybieramy plik o nazwie datafaktury z rozszerzeniem mdb lub typie Microsoft Access Database. 

Jeżeli nie ma w domyślnej lokalizacji należy go wyszukać samodzielnie zaczynając w miejscu instalacji programu (standardowo C:/Data Faktury).

Po otwarci pliku nastąpi przenoszenie danych do bazy MySql. Po przeniesieniu należy ponownie uruchomić program. 

Od tej chwili wszystkie dane będą już po w chmurze online.


Uwaga: Przeniesienie bazy danych wykonujemy tylko jeden raz.


*własny adres serwer baz danych jest dostępny tylko dla wersji programu Pro+ LAN