Pracę w sieci LAN rozpoczynamy od ustalenia gdzie będzie znajdowała się baza danych.  


Jeżeli zdecydujemy się zainstalować program w trybie SERWER (główne stanowisko) na komputerze, należy pamiętać, aby był on włączony w czasie kiedy firma pracuje, aby zapewnić innym osobom na stanowiskach typu KLIENT możliwość pacy w programie.


Baza danych może być także umieszczona na serwerze typu NAS, wtedy nie ma zależności od innego  stanowiska komputerowego. W takiej sytuacji wszystkie komputery pracują w trybie KLIENT.