Wystawienie oferty  jest możliwe po wejściu okna z listą ofert, klikamy w przycisk Dodaj [F2]


Pojawi się okno z ofertą w tle oraz oknem wyboru kontrahenta. Wyszukujemy kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona oferta i klikamy dwukrotnie na liście lub zaznaczmy i klikamy przycisk Użyj


Po wybraniu kontrahenta na dokumencie pojawią się jego dane.
Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury.

Wprowadzamy dodatkowo datę ważności oferty lub możemy zaznaczyć aby ta data nie drukowała się na ofercie.


Przykład wydruku oferty: