Moduł Kasa służy do ewidencji dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty w kasie i wydruku takiego dokumentu dla klienta.

Moduł ten nie służy do rozliczania zobowiązań kontrahentów. Taki moduł jest dostępny w wersji Pro+ o nazwie Finanse.


Okno Lista dokumentów KP zawiera wystawiane dokumenty przyjęcia gotówki do kasy.

Możemy dodawać, edytować, usuwać oraz drukować dokumenty przy pomocy znajdujących się tutaj przycisków.

Przygotowanie nowego dokumentu odbywa się za pomocą przycisku Dodaj(F2). Wywoływane jest okno wyboru kontrahenta. Wybieramy właściwego i przechodzimy do edycji wpłat.

Przyciski Dodaj(F2), Zmień(F4) edytują pozycje na liście. Po wybraniu jednego z nich wprowadzamy treść wpłaty oraz kwotę. Następnie Dodaj(F2) aby zapisać na liście.

  • Osoba odbierająca dokument pole przeznaczone na wprowadzenie danych osoby odbierającej dokument.
  • Wystawiający dokument jest to lista osób uprawnionych do wystawiania dokumentów.

Po wprowadzeniu danych naciskamy Zapisz(F12) aby zapisać i przystąpić do jego wydrukowania.

Dodatkowo można wprowadzić notatkę dla dokumentu klikając na ikonkę . Otworzy się okno z możliwością wprowadzenia notatki. (w wersji Pro)