Moduł Finanse jest dostępny od wersji Pro+.


Moduł służy do pełnego rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupów przez wpłaty i wypłaty kasowe lub bankowe.Rozliczanie dokumentów sprzedaży lub zakupów, można rozliczać na dwa sposoby:

1. Korzystając z modułu Finanse

2. Rozliczając wpłaty / wypłaty bezpośrednio na listach dokumentów sprzedaży, zakupów.


Wprowadzając wpłatę lub wypłatę przez moduł Finanse klikamy na przycisk Wpłata (F2) lub Wypłata (F3). Następnie wybieramy czy ma to być wpłata/wypłata realizowana przez bank lub kasę.Następnie wybieramy jaki kontrahent dokonuje wpłatę. Po wybraniu kontrahenta otwiera się okno dokumentu wpłaty/wypłaty.Następnie wprowadzamy datę płatności i kwotę wpłaty oraz opis tej transakcji.

Na liście znajdują się dokumenty dla wybranego kontrahenta jakie nie są opłacone. Zawarta jest informacja o terminie płatności, dacie wystawienia i numerze dokumentu oraz jaka kwota pozostała do opłacenia.

W polu rozliczone  wprowadzamy kwotę ją zostanie dana faktura rozliczona. Możemy również kliknąć na pole obok terminy płatności i program sam rozliczy pozycje do kwoty wpłaty.

Wpłaty można rozbijać na kilka dokumentów.

Dodatkowo można wprowadzić notatkę dla dokumentu klikając na ikonkę . Otworzy się okno z możliwością wprowadzenia notatki. (w wersji Pro)


Wpłaty, które nie zostały rozliczone oznaczone są na liście kolorem czerwonym w polu do rozliczenia.Aby dana wpłata lub wypłata nie była oznaczona jako do rozliczenia to należy taką wpłatę w edycji oznaczyć jako płatność rozliczona.


Każdy dokument wpłaty i wypłaty można wydrukować.Dostępne są również następujące wydruki  • Raport kasowy / bankowy
  • Płatności za okres
  • Płatności za okres Kasa
  • Płatności za okres Bank


Raport kasowy / bankowy drukowany jest na określony dzień.Po wybraniu dnia zostanie wydrukowany raport kasowy o numerze kolejnego dnia w roku.Raport kasowy za okres służy do wydruku listy wpłat i wypłat.Drugą metodą rozliczania płatności za faktury jest ich rozliczanie bezpośrednio z poziomy listy dokumentów sprzedaży/zakupów.Zaznaczamy na liście dokument, który chcemy opłacić i klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy z menu Opłać. Otworzy się okno do wprowadzenie wysokości kwoty wpłacanej, datę kiedy została ona dokonana i w celu zatwierdzenie zapłaty klikamy na Bank lub Kasa.

Wygeneruje się w tedy odpowiedni typ dokumentu KP, BP lub KW, BW w module Finansów.

Aby przepisać całą kwotę jaka pozostała do zapłaty należy kliknąć myszką na kwotę do zapłaty.