Program Data Faktury umożliwia wystawienie dokumentu gwarancji. Treść gwarancji wprowadzana jest poprzez dane firmy należy kliknąć Operacje, Dane firmy.Po przejściu na zakładkę Inne w pole Treść gwarancja należy wpisać treść, która będzie widoczna na dokumentach.Lista gwarancji otwierana jest z menu Sprzedaż

Okno gwarancji zawiera listę tworzonych dokumentówSporządzenie dokumentu gwarancji na podstawie faktury odbywa się poprzez zaznaczenie dokumentu na liście dokumentów sprzedaży, wybraniu przycisku Więcej i wybraniu z menu Gwarancja.Przygotowany w taki sposób dokument zawiera listę towarów, która znajdowała się na fakturze.