Program pozwala na wystawianie not korygujących. Noty korygujące znajdują się w menu pod nazwą Noty. Należy kliknąć i wybrać Lista not korygującychLista not korygujących. 

Noty korygujące służą do korekty opisów zawartych na dokumentach własnych lub otrzymanych od klientów. 
Przyciski Dodaj(F2), Edytuj(F4), Usuń(F8) pozwalają na zmiany w liście not. 

W celu przygotowania nowej noty naciskamy Dodaj(F2), pojawia się formularz który pozwala na wprowadzenie odpowiednich zmian.Okno kontrolne przeznaczone jest do sporządzenia dokumentu. Przyciski Wstaw dane firmy pozwala na umieszczenie własnych danych, natomiast Wstaw klienta umieszcza dane kontrahenta. Wszystkie te dane można edytować ręcznie. W nocie należy podać numer faktury VAT dla której nota jest przygotowywana, treść korygowaną oraz treść poprawną.


Przykład wydruku noty korygującej.