Po wybraniu z menu systemowego Oferty , następnie Lista ofert zostanie wyświetlona lista ofert.

Okno listy dokumentów zawiera pięć przycisków szybkiej nawigacji: 
Dodaj (F2) – okno do wystawiania nowej oferty

Więcej (F3) > – wyświetla się menu pozwalające na utworzenie innych nowych dokumentów:

       Oferta - nowa oferta

Oferta na postawie- nowa oferta na postawie już istniejącej

Faktura na podstawie- po wybraniu oferty z listy, następuje otwarcie nowego dokumentu faktura z przepisanie danych Klienta, pozycji towarowych wraz z cenami, formy płatności.
Proforma na postawie- działa analogicznie jak Faktura na podstawie
Zamówienie na podstawieEdytuj (F4) - zaznaczoną ofertę można edytować
Usuń (F8) - usuwa ofertę z bazy danych, jeżeli dokument jest ostatnim wystawionym dokumentem z danego rodzaju, numeracja dokumentu zostanie cofnięta o 1.  
Wydruk (F12) - Po użyciu tego przycisku rozwija menu kontekstowe z listą możliwych wydruków:


Podgląd dokumentu Podgląd wydruku wybranej oferty z możliwością wydruku.
Drukuj dokument Wydruk wybranej oferty 
Drukowanie seryjne Wydruk zaznaczonych ofert na liści.
Zapisz dokument (PDF) Zapisanie oferty na dysku w formacie PDF.
Wyślij dokument przez e-mail Wysłanie  oferty w PDF na adres e-mail podany przy kontrahencie lub podany podczas wysyłki. Wysyłka jest możliwa po podaniu danych SMTP skrzynki pocztowej w danych firmy. Po wysłaniu dokumentu na adres, z którego będzie wysyłany e-mail, zostanie przesłane potwierdzenie wysłania.
Nadruk na koperty Drukuje adres kontrahenta z wybranej oferty z listy oraz adres firmy na kopercie. Można wybrać adres kontrahenta albo adres wysyłki, jako pierwszy pokazują się dane adresu odbiorcy.

Nadruk na koperty seryjne Drukuje adresy na kopertach, kontrahentów z zaznaczonych ofert na liści.

Wydruk potwierdzenia nadania Drukuje potwierdzenie nadania listu poleconego dla Poczty Polskiej z danych wybranej oferty.

Wydruk etykiety adresowej Drukuje adres kontrahenta z wybranej oferty z listy na etykiecie.Listę ofert można ograniczać wybierając  zakres dat.Na liście dokumentów można wyszukiwać dokument po numeracji, kontrahencie lub nipie wpisując szukane wyrażenie w polu Szukaj lub bezpośrednio na liście. Szukane wyrażenie zostanie wyczyszczone po 10 sekundach bezczynności z zachowanie wyszukanej listy dokumentów.