Ewidencja przebiegu pojazdów służy do rejestru przebiegów pojazdów.Dodajemy nowy przebieg przez wybranie przycisku Dodaj lub klawisza F2.Wprowadzamy trasę przejazdu lub wybieramy z rozwijanej listy zdefiniowany trasy wtedy po przejściu na kolejne pole zostanie wpisane dane jak cel przejazdu oraz odległość. Następnie wprowadzamy cel przejazdu pojazdem, datę oraz wybieramy jakiego pojazdu dotyczy wpis.

Wprowadzamy w kilometrach przebyty odcinek. Opcjonalnie wprowadzamy stan licznika pojazdu. Wartość przebiegu obliczana jest na postawie ilości przebytych kilometrów o raz stawki wprowadzonej przy pojeździe.


Można również wydrukować ewidencje pojazdów przez wybranie przycisku Wydruki lub klawisza F12.Wybieramy okres czasowy oraz  pojazd dla jakiego ma być wykonany wydruk. Aby podejrzeć wygląd wydruku klikamy na przycisk Podgląd lub drukujemy bezpośrednio na drukarce klikając na przycisk Drukuj.


Przykład ewidencji przebiegu pojazdu z wartościami przejazdów.W przypadku wymaganej ewidencji dla potrzeb VAT należy oznaczyć podczas wydruku znacznik Ewidencja dla VAT. W takim wypadku na wydruku znajdują się informacje o ilości przebiegu oraz stanie licznika pojazdu na moment zakończenia trasy.