Lista kosztów eksploatacyjnych służy do ewidencji kosztów użytkowania pojazdów w firmie. Wprowadzamy koszty takie jak zakup palia, części eksploatacyjne itp.Dodajemy nowy koszt przez wybranie przycisku Dodaj lub klawisza F2.Prowadzamy rodzaj kosztu np: zakup paliwa, datę powstania kosztu, numer dokumentu nabycia. Wybieramy następnie wprowadzony wcześniej pojazd oraz wartość koszt w zł. 

Każdą pozycję można edytować lub usuwać.


W celu wydruku ewidencji potrzebnej dla księgowości wybieramy przycisk Wydruki lub klawisz F12.Wybieramy okres czasowy oraz  pojazd dla jakiego ma być wykonany wydruk. Aby podejrzeć wygląd wydruku klikamy na przycisk Podgląd lub drukujemy bezpośrednio na drukarce klikając na przycisk Drukuj.


Przykład wydruku ewidencji kosztów eksploatacyjnych.