Zdefiniowany trasy służą do określenia częsty tras przejazdów pojazdu dla potrzeb szybszego wprowadzania ewidencji pojazdu.


Lista zdefiniowany tras.
Dodajemy nową trasę przez wybranie przycisku Dodaj lub klawisza F2.Wprowadzamy opis trasy, cel oraz ilość kilometrów.


Każdą trasę można edytować i usuwać.