Dzięki archiwizacji użytkownik zyskuje możliwość zapisania bieżącego stanu danych w programie. Program pozwala również na odtworzenie tych danych w sytuacji gdy komputer ulegnie awarii lub gdy zaistnieje konieczność przeniesienia danych na inny komputer.
Aby wykonać archiwizację wybieramy z menu Operacje > Archiwizacja

W oknie Archiwizacja mamy do wyboru zapisanie lub odtworzenie zapisanego archiwum:

  • naciskamy "Archiwizuj" nazywamy plik i zapisujemy we wskazanej lokalizacji: dysk wymienny, płyta, inne.
  • naciskamy "Wczytaj z archiwum" wskazujemy wcześniej zapisane archiwum. Archiwa zapisywane są w formacie (ZIP).

Z uwagi na wagę tworzonych danych zaleca się częste wykonywanie archiwizacji.

Należy ostrożnie obchodzić się z wczytywaniem archiwum, ponieważ możemy utracić dane wprowadzone po archiwizacji.