Aktualizacje dla programu Data Faktury dostępne są dla wszystkich użytkowników niezależnie od posiadanej przez nich wersji. Wszelkie zmiany i poprawki są wykonywane na bieżąco i mają na celu zapewnienie jak najlepszej i najbardziej efektywnej pracy. W celu wykonania aktualizacji wybieramy z menu O programie następnie Aktualizacja programu przez Internet:

Pojawia się okno Aktualizacja internetowa. Naciskamy Start:

Program wykona trzy operacje: 

  • Pobranie nowej wersji 
  • Zachowanie aktualnej wersji 
  • Zmiana na nową wersję 

Pojawi się potwierdzenie wszystkich operacji. Naciskamy Zainstaluj i przy użyciu kreatora przeprowadzamy instalację nowej wersji.