Aktywacja programu pozwala na wprowadzenie klucza licencyjnego bez konieczności ponownej instalacji programu. Tym samym odblokowywane są funkcje, które były do tej pory niedostępne.

W celu wykonania aktywacji wybieramy z menu O programie a następnie Aktywacja programuW oknie Aktywacja programu podajemy nazwę firmy oraz wpisujemy klucz licencyjny, który otrzymujemy e-mailem po zakupie programu.Po wprowadzeniu tych danych należy nacisnąć przycisk Aktywuj i ponownie uruchomić program.