Proces ręcznego przekazywania e-faktury do KSeF.


 • Aktywacja e-faktury w Programie:


  • Przejdź do menu Operacje -> Ustawienia -> Parametry programu.

W sekcji dotyczącej KSeF zaznacz opcję Włącz ręczne generowanie eFaktury. • Wystawienie Faktury:


  • Wystaw fakturę w programie do faktur jak zwykle.
  • Sprawdź, czy wszystkie dane na fakturze są poprawne i kompletne.


 • Zapisanie e-Faktury.xml na dysku:


  • Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży.
  • Użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję eFaktura. Otworzy się okna z miejscem zapisu tej faktury w formacie xml. • Dodanie eFaktury do systemu KSeF


  • Zaloguj się na odpowiednie środowisko KSeF w zależności od wybranego typu połączenia w programie:

Środowisko produkcyjne: https://ksef.mf.gov.pl/web/

Środowisko demonstracyjne (demo): https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/

  • Następnie wybieramy zakładkę Wystaw fakturę i Wczytaj fakturę   i klikamy na Dodaj plik. Wyszukujemy na dysku zapisany wcześniej pliki xml z eFakturą. 
  • Po zapisaniu dokumentu przechodzimy do Listy Faktur  i tam kupujemy nr KSeF dla wczytanej faktury, który wprowadzamy do programu Data Faktury.
 • Wprowadzanie nr KSeF dla dokumentu


  • Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży i wybierz wprowadź nr KSeF skopiowany z systemu Ministerstwa Finansów.
  • Dokument zostanie oznaczony literą A
   • „A” - faktura została przyjęta i zarchiwizowana w KSeF.
 • Ograniczenia:


  • Pamiętaj, że faktury z zapisanym nr KSeF nie mogą być już edytowane.