Proces wysyłania faktury do KSeF z włączonym modułem KSeF.


 • Aktywacja Modułu KSeF w Programie: • Wystawienie Faktury:


  • Wystaw fakturę w programie do faktur jak zwykle.
  • Sprawdź, czy wszystkie dane na fakturze są poprawne i kompletne, ponieważ po wysłaniu do KSeF nie będzie możliwości ich edycji.


 • Inicjowanie Procesu Wysyłania:


  • Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży.
  • Kliknij przycisk „KSeF” lub użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję „Wyślij do KSeF” z menu kontekstowego. • Status Wysyłania:


  • Po inicjowaniu procesu wysyłania, status faktury na liście dokumentów powinien się zmienić:
   • „W” - faktura jest w trakcie wysyłania.
   • „O” - proces wysyłania został zarejestrowany w KSeF.
   • „A” - faktura została przyjęta i zarchiwizowana w KSeF. • Sprawdzenie Statusu Faktur w KSeF:


  • Jeżeli przy fakturze nie pojawia się literka „A”, kliknij przycisk „Statusy w KSeF”.
  • Program pobierze i wyświetli aktualny status każdej faktury.
  • Proces aktualizacji statusu może zająć pewien czas, w zależności od obciążenia serwerów KSeF.


 • Weryfikacja i drukowanie faktury:


  • Faktury oznaczone literką „A” można wydrukować, a na wydruku pojawi się kod QR, który służy do weryfikacji wysłania do KSeF.


 • Ograniczenia:


  • Pamiętaj, że faktury wysłane do KSeF nie mogą być już edytowane.
  • Każdą fakturę można wysłać do systemu KSeF tylko raz.Upewnij się, że regularnie sprawdzasz statusy faktur w KSeF, aby mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie przetworzone przez system. Komunikaty błędów, które mogą się pojawiać podczas interakcji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w programie do faktur, często dotyczą problemów z połączeniem, autoryzacją lub przekroczeniem limitów. Oto wyjaśnienie co każdy z nich oznacza i jak można podjąć próbę ich rozwiązania:


 • Brak autoryzacji:


  • Oznacza, że próba dostępu do zasobów KSeF została odrzucona z powodu braku odpowiednich uprawnień.
  • Rozwiązanie: Upewnij się, że Twój token jest prawidłowy i aktualny. Sprawdź, czy użytkownik programu ma odpowiednie prawa do wykonania danej akcji.


 • Brak sesji:


  • Wskazuje na problem z utrzymaniem ciągłości sesji komunikacyjnej z KSeF, np. sesja wygasła lub nie została poprawnie ustanowiona.
  • Rozwiązanie: Spróbuj wylogować się i zalogować ponownie w programie, aby odświeżyć sesję.


 • Brak uwierzytelnienia:


  • Komunikat ten informuje, że system nie był w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika, najczęściej z powodu błędnych danych logowania.
  • Rozwiązanie: Sprawdź, czy dane logowania są prawidłowe i czy program jest właściwie skonfigurowany do komunikacji z KSeF.


 • Limit żądań osiągnięty:


  • Oznacza to, że przekroczyłeś ustalony limit żądań do KSeF w określonym czasie.
  • Rozwiązanie: Odczekaj określony czas, aż limit zostanie zresetowany.


 • Serwis KSeF nie odpowiada:


  • Może to świadczyć o problemach technicznych po stronie KSeF, na przykład przejściowa awaria lub przerwa konserwacyjna.
  • Rozwiązanie: Spróbuj ponownie później lub sprawdź status systemu KSeF na ich oficjalnej stronie internetowej, aby zobaczyć, czy są jakieś zaplanowane lub trwające prace serwisowe.


 • Token unieważniony.


  • Oznacza to, że token została usunięty i utraciło się możliwość pracy.
  • Rozwiązanie: Nadanie nowego tokenu i zapisanie go w ustawieniach użytkownika.


 • Dokument nie jest zgodny ze schemą (json)


  • Oznacza problem z serwer KSeF i są błędy po stronie Ministerstwa Finansów.
  • Rozwiązanie: Poczekać na rozwiązanie problemu przez MF i/lub spróbować później.


W przypadku wystąpienia którychkolwiek z tych błędów, zawsze warto najpierw sprawdzić połączenie internetowe oraz upewnić się, że oprogramowanie, z którego korzystasz, jest zaktualizowane do najnowszej wersji.