Aby utworzyć token w KSeF potrzebny do komunikacji programu z KSeF należy


Wybór środowiska KSeF:


Zaloguj się na odpowiednie środowisko KSeF w zależności od wybranego typu połączenia w programie:

Środowisko produkcyjne: https://ksef.mf.gov.pl/web/

Środowisko demonstracyjne (demo): https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/Logowanie do systemu KSeF:


Zaloguj się do systemu KSeF za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Upewnij się, że logujesz się na konto firmy, dla której ma być wygenerowany token.


Generowanie tokenu:


W menu po lewej stronie ekranu znajdź i kliknij „Tokeny”, a następnie wybierz „Generuj token”.

W formularzu generowania tokenu wpisz:


Nazwę własną tokenu:  Możesz dodać opis, który szczegółowo wyjaśni, do czego token będzie używany.

Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token:

Zaznacz odpowiednie uprawnienia, które token ma posiadać. 

W Twoim przypadku będą to przynajmniej „dostęp do faktur” oraz „wystawianie faktur”.


Zapisanie tokenu:


Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk  Generuj token aby wygenerować token.

Po wygenerowaniu tokenu, skopiuj go i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Token jest widoczny tylko raz.  Token będzie potrzebny do komunikacji programu z KSeF.


Wprowadzenie tokenu:


Przejdź do menu Operacje -> Użytkownicy i edytuj odpowiedniego użytkownika.

W zakładce KSeF dostępnej w ustawieniach użytkownika, znajdziesz pole do wprowadzenia Tokenu do komunikacji z KSeF.

Aby zapisać token KSeF musisz podać również hasło dla użytkownika.Finalizacja:


Zapisz zmiany w użytkowniku.

Po tych krokach program  będzie miał uprawnienia do komunikacji z systemem KSeF, co umożliwi automatyczne wysyłanie i odbieranie faktur w zależności od nadanych uprawnień w KSeF.