Oto szczegółowa instrukcja aktywacji i konfiguracji modułu KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie:


1.Wprowadzenie NIP w danych firmowych:


Przed aktywacją modułu KSeF upewnij się, że w danych firmowych wprowadziłeś NIP Twojej firmy.


2. Włączenie modułu KSeF:


Przejdź do menu Operacje -> Ustawienia -> Parametry programu.

W sekcji dotyczącej KSeF zaznacz opcję Włącz automatyczną komunikację z KSeF.


3. Wybór środowiska KSeF:


W rozwijanym menu Typ środowiska KSeF wybierz jedną z opcji, zależnie od potrzeb:

Środowisko produkcyjne - do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Środowisko demonstracyjne - do testowania funkcji programu, dokumenty tam wysyłane nie są dokumentami księgowymi.


4. Generowanie i wprowadzenie tokenu:


Przejdź do menu Operacje -> Użytkownicy i edytuj odpowiedniego użytkownika.

W zakładce KSeF dostępnej w ustawieniach użytkownika, znajdziesz pole do wprowadzenia Tokenu do komunikacji z KSeF.

Aby uzyskać token, musisz zalogować się do wybranego środowiska systemu KSeF.

Po zalogowaniu wygeneruj indywidualny token i skopiuj go do pola w programie.

Aby zapisać token KSeF musisz podać również hasło dla użytkownika.5. Zapisanie ustawień:


Po wprowadzeniu tokenu, kliknij przycisk Zapisz w dolnej części okna, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.Pamiętaj, że token jest kluczowym elementem bezpieczeństwa, zapewniającym autoryzację komunikacji z systemem KSeF, dlatego traktuj go jako poufne informacje i nie udostępniaj osobom nieupoważnionym. Po prawidłowej konfiguracji modułu KSeF, będziesz mógł automatycznie komunikować się z systemem e-Faktur, wysyłając faktury bezpośrednio z programu.