Wybór drukarki przed wydrukiem – zaznaczenie opcji powoduje pojawianie się okna wyboru drukarki przed każdym wydrukiem

Z listy Typ dokumentu wybieramy odpowiedni dokument, zaznaczamy drukarkę na liście i naciskamy Użyj następnie można wybrać inny typ dokumentu i wskazać inną drukarkę. W efekcie dla różnych wydruków możemy używać różnych drukarek. Program automatycznie drukuje na wskazanych drukarkach.

Po zmianie dowolnej pozycji należy zapisać zmiany.