Wystawianie dokumentu faktura walutowa  wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Faktura w walucie.Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury.


Przed dodanie pozycji towarowej na fakturę należy podać w jakiej walucie ma być utworzony dokument. W polu Waluta wybieramy  kod waluty np: EUR, w polu Kurs podajemy kurs po jakim będą przeliczane pozycje lub wybieramy z tabli kursów średnik NBP klikając w strzałkę obok. Wprowadzamy datę Z dnia z jakiego jest kurs waluty. Zaznaczając pole bez kurs wal. na wydruku nie będzie widocznego kursu waluty. 

Po wprowadzeniu kursu każdy towar dodawany do dokumentu będzie automatycznie przeliczany wg kursu i dodawany już w walucie. Przykład wydruku faktury walutowej