Wystawianie faktury zaliczkowej rozpoczynamy od wystawienia Zamówienia dla Kontrahenta.


Na liście dokumentów zaznaczmy zamówienie i  klikając na niego prawym przyciskiem myszy uzyskamy dostęp do funkcji Faktura zaliczkowa oraz Faktura końcowa.


Wybieramy Faktura zaliczkowaPojawi się okno i zostaniemy poproszeni o wprowadzenie kwoty jaką Kontrahent wpłacił oraz innych dodatkowych danych występujących na wydruku.Zostanie wystawiony dokument Faktura zaliczkowa.Następnie można wystawić do zamówienia następne dokumenty zaliczkowe (tak długo jak Kontrahent wpłaca pieniądze).

W chwili kiedy zajdzie potrzeba wystawienia faktury końcowej, ponownie zaznaczamy dokument z zamówieniem i wybieramy z menu kontekstowego Faktura Końcowa.Pojawi się okno z dokumentem sprzedaży.Następnie klikamy w Zapisz, pojawi się kolejne okno z prośbą o wpisanie pozostałej kwoty (jeżeli została niedopłata).

Po wpisaniu, klikamy w Zapisz i przechodzimy do wydruku dokumentu.