Wystawianie dokumentu Paragon wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Paragon.Otworzy się okno z wyborem kontrahenta. Dla paragonu zalecamy stworzenie jednego kontrahenta nazwie Sprzedaż detaliczna i takiego zawsze dodawać do paragonu. Sama nazwa klienta nie będzie drukowana na paragonie.


Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury.


Dokument Paragon zawsze jest wystawiany i obliczany VAT od kwot brutto.


Przykład wydruku paragonu:


W przypadku podłączonej drukarki fiskalnej, program wydrukuje paragon na drukarce fiskalnej i powiąże wydruk fiskalny z paragonem. Nie można drugi raz fiskalizować dokumentu oraz nie można go edytować.