Wystawianie dokumentu Proformy wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Proforma.Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury.


Przykład wydruku proformy: