Wystawianie dokumentu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury walutowej.


Przykład wydruku dokumentu.