Wystawianie dokumentu Zamówienie wykonuje się na liście dokumentów klikając na przycisk  Więcej (F3) i z rozwijanego menu wybieramy Zamówienie.Dalej postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu Faktury.Dodatkowo możemy wprowadzić obcy nr zamówienie klienta oraz datę realizacji zamówienia.


Przykład wydruku zamówienia.