Program Data Faktury skierowany jest dla małych firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej.

Program służy do wystawiania faktur i korekt faktur, faktury proforma i innych.

Program zawiera kartotekę wystawionych dokumentów, towarów i kontrahentów.


Możliwości programu:


 • faktury
 • faktury zaliczkowe
 • faktury na podstawie innego dokumentu
 • korekty faktur
 • faktury metoda kasowa
 • korekty faktur metoda kasowa
 • proforma
 • proforma na postawie innego dokumentu
 • wewnątrzwspólnotowe dokumenty w obcej walucie
 • korekty wewnątrzwspólnotowych dokumentów w obcej walucie
 • faktury w obcej walucie
 • faktury OSS w obcej walucie
 • rachunki , korekty rachunku, rachunki w walucie i proformy nie podlegające VAT
 • zamówienia
 • dokumenty zakupu towarów
 • dokumenty KP ,KW, BP,BW
 • dokumenty Gwarancja
 • automatyczne przepisywanie danych z proformy na fakturę VAT
 • mechanizm podzielonej płatności
 • rozbudowana kartoteka towarów
 • rozbudowana kartoteka kontrahentów
 • rozbudowany rejestr dokumentów
 • możliwość zapisu dokumentów w formacie pdf, html, xml i word
 • automatyczna numeracja dokumentów z możliwością dostosowania formatu numeracji
 • definiowanie ilości kopii wydruku dokumentów
 • wielostronicowe dokumenty
 • definiowanie przelewów także do US oraz ich kartoteka
 • cztery cenniki
 • wydruk rejestru sprzedaży
 • wydruki zestawień sprzedaży
 • nadruk adresów na koperty
 • aktualizacja programu przez Internet
 • proste rozliczanie płatności
 • baza danych .mdb, możliwość tworzenia własnych raportów w programie Microsoft® Access
 • możliwość Obsługi bazy danych w wersji online (z wykorzystaniem bazy MySql)
 • wydruki w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim
 • różne szablony wydruku