Przelewy do US otwieramy wybierając menu Przelewy następnie Przelewy do Urzędów Skarbowych.


Okno przelewów zawiera listę dokumentów oraz przyciski do edycji.

W celu dodania nowego przelewu naciskamy przyciska Dodaj(F2)Nowy przelew do Urzędu Skarbowego tworzymy na podstawie danych wprowadzonych do programu. Przycisk Wstaw odbiorcę pozwala na wstawienie danych Urzędu Skarbowego z listy kontrahentów. Co oznacza, że wystarczy dodać Urząd Skarbowy do listy kontrahentów aby móc go potem łatwo wstawić. Przycisk Wstaw dane firmy umieszcza dane naszej firmy. Dane odbiorcy i zleceniodawcy mogą być modyfikowane ręcznie. Pola Nip przeznaczone jest do prowadzenia typu identyfikatora. W sytuacji kiedy z listy Typ identyfikatora wybierzemy np: REGON należy go wpisać numer REGON w pole NIP. Po wprowadzeniu danych naciskamy Zapisz aby zapisać przelew i przystąpić do jego wydrukowania. Przed wydrukiem wyświetla się komunikat potwierdzający drukowanie przelewu.


Przykład wydruku przelewu.