Przelewy otwieramy wybierając menu Przelewy następnie Przelewy i wpłaty.Na liście przelewów do dyspozycji trzy przyciski edycji. W celu utworzenia nowego przelewu naciskamy Dodaj(F2)W oknie dodawania nowego przelewu znajdują się dwa przyciski ułatwiające wprowadzenie danych. Przycisk Wstaw odbiorcę wstawia dane przy użyciu listy kontrahentów. Wstaw dane Firmy wstawia dane naszej firmy. Po wprowadzeniu danych naciskamy Zapisz aby zapisać przelew i przystąpić do jego wydrukowania. Przed wydrukiem wyświetla się komunikat potwierdzający drukowanie przelewu.


Przykład wydruku przelewu.