Aby wygenerować ponaglenie do zapłaty należy na liście dokumentów zaznaczyć niezapłacone dokumenty jednego kontrahenta i  kliknąć na przycisk Wydruki a następnie wybrać Wezwanie i noty -> Ponaglenie do zapłaty.Następnie wybieramy datę wystawienia dokumentu i określamy ilość dni terminu do zapłaty zaległości oraz na jaki rachunek należy wpłacić zaległości.Przykład wydruku ponaglenia do zapłaty.