Wygląd głównego okna programu jest bardzo prosty. Nie zawiera on zbyt wielu elementów, które mogłyby rozpraszać naszą uwagę:
Podstawowymi elementami programu są:
Menu systemowe zawierające wszystkie funkcje programu jak: Operacje, Sprzedaż, Towary ...
Szybka nawigacja. Są to przyciski pod menu systemowym. W głównym oknie programu są to: Sprzedaż, Towary, Kontrahenci, Przelewy.
Obszar roboczy jest to miejsce wyświetlania wszystkich okienek programu.
Okna jest to miejsce wyświetlania konkretnej funkcji programu np. Lista dokumentów sprzedaży. Dodatkowo oknach może to być przyciski nawigacyjne jak: Dodaj(F2), Więcej>, Edytuj(F4), Usuń(F8), Korekta(F5), Wydruku(F12). W zależności, jaką pracę wykonujemy na programie przyciski mogą być inne.