Aby wygenerować notę odsetkową należy na liście dokumentów zaznaczyć opłacony w całości dokument  i  kliknąć na przycisk Wydruki a następnie wybrać Wezwanie i noty -> Nota odsetkowa.Następnie wybieramy datę wystawienia dokumentu i określamy ilość dni terminu do zapłaty odsetki oraz na jaki rachunek należy wpłacić zaległości.Przykład wydruku noty odsetkowej.