Centrum pomocy

Jesteśmy doświadczoną firmą programistyczną o ugruntowanej pozycji na rynku.

Pomoc techniczna* Potrzebujesz pomocy?

* pomoc techniczna dostępna dla użytkowników licencji płatnych. Nie dotyczy szkolenia z obsługi programu, które jest osobną usługą płatną wg cennika.

Infolinia** Więcej informacji o programie

61 415 29 28

** koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Pomoc zdalna Team Viewer

Pobierz

Obsługa programu Instrukcja

Zobacz

Nie wiesz jaki program wybrać?

Porównaj wersję programu i wybierz odpowiednią dla siebie.

Dowiedz się więcej

Utraciłeś Klucz licencyjny?

Możesz go odzyskać.
Skorzystaj z procedury odzyskiwania.

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygenerować i przygotować plik JPK-V7M?

Od 01.10.2020r. obowiązuje nowy plik xml JPK_V7M (miesięczny) oraz xml JPK_V7K (kwartalny) zastępujący wcześniejszy plik JPK_VAT oraz deklarację VAT_7.

Z programu do faktur Data Faktury (dla licencji PRO+ oraz PRO+ LAN) można wygenerować plik xml JPK_V7M. Plik jest zgodny ze specyfikacja Ministerstwa Finansów oraz zawiera wszystkie te dane, które są możliwe do wprowadzenia w programie fakturującym Data Faktury.
Plik ten przeznaczony jest do komunikacji z programem księgowym, pliku wygenerowanego bezpośrednio z programu, bez dalszej jego edycji, nie można wysłać bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.
W programie Data Faktury plik generujemy w miejscu: Operacje – Generuj plik xml JPK_V7M,
następnie należy wybrać za jaki rok i miesiąc chcemy generować, czy chcemy, aby były uwzględnione także Paragony i Faktury zakupu, cel złożenia (1-pierwsze złożenie lub 2-korekta) oraz wybrać swój US.

Jednym z elementów prawidłowo wygenerowanego pliku xml JPK_V7M z naszego programu wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail w danych firmowych (w programie uzupełniamy te dane w miejscu: Operacje – Dane firmy).

Więcej o JPK_V7M

Windows Vista i 7. Znikneły mi dane z kilku ostatnich miesięcy. Jak je odzyskać?

W takiej sytuacji należy:

1) Skopiować katalog Fakturka c:\Program files\Fakturka

2) Wkleić katalog do innej lokalizacji, np: bezpośrednio na dysk C:

3) Stworzyć skrót do nowej lokalizacji

4) Przegrać do nowej lokalizacji bazę danych z miejsca:
users\użytkownik\appdata\local\virtualstore\programfiles\fakturka\fakturka.mdb
Katalog appdata\ jest ukrytym folderem systemowym, może być konieczne wyłączenie ukrywania ukrytych folderów i plików systemowych (opcje folderów w panelu sterowania).

Aktywacja programu
 1. Wejdź na stronę http://www.poldata.pl.
 2. W dziale „Kup program” wypełnij formularz, jeżeli posiadasz wprowadź kod rabatowy i czekaj na instrukcje, które otrzymasz na adres pocztowy podany w formularzu zamówieniowym.
 3. Pobierz program Data Faktury z łącza, które otrzymasz mailem lub wcześniej z działu „Pobierz”.
 4. Zainstaluj program.
 5. Uruchom program.
 6. Wypełnij podstawowe dane firmy.
 7. Aktywuj program wybierając z menu „O programie” pozycję „Aktywacja programu”.
 8. Podaj nazwę firmy i wprowadź klucz, który został wysłany do Ciebie po opłaceniu zamówienia.
 9. Uruchom ponownie program.
 10. Program jest gotowy do pracy.
Nie mogę zrobić aktualizacji Data Faktury z poziomu programu.

Jeżeli nie można wykonać aktualizacji z programu, to można pobrać nową wersje programu z naszej strony www.poldata.pl zakladak "Pobierz" i zainstalować dokładnie w to samo miejsce co poprzednia wersja.
Pamiętaj o archiwizacji bazy danych.

Na części wydrukowanych faktur nie drukuje się data wydania towaru / zakończenia usługi.

Jest to zgodne z rozporządzeniem, jeżeli "data wydania towaru / zakończenia usługi" jest tak sama jak "data wystawienia", nie ma potrzeby drukowania tej daty.
W parametrach można na stałe włączyć drukowanie datę wydania towaru / zakończenia uslugi" zaznaczając opcję "Zawsze drukuj datę dostawy" jako "Tak".

Jak usunąć z wydruku oryginał, kopię?

Można to ustawić w Parametrach zaznaczając Wydruk bez oryginał, kopia.

Co zrobić, aby móc wystawiać faktury po przejściu na vat kasowy?

W miejscu: Operacje --> Ustawienia --> Parametry --> Programu zaznaczamy "Metoda kasowa" - Tak i Zapisz.
Wszystkie wystawiane Faktury będą drukowane z informacją "Metoda kasowa".

Jak wygenerować fakturę w PDF z programu?

Od wersji 2.0 programu istnieje możliwość zapisu wydruków do Pdf.

Wykonuje się to w podglądzie wydruku. Można również zapisać wydruk do Excel, Word oraz Html. 

Przy wysyłce faktury emailem automatycznie dodawany jest załącznik faktury w pfd.

Komunikat

W sytuacji kiedy użytkownik przygotowuje fakturę na podstawie faktury ze starymi stawkami Vat, a po chwili próbuje ją zapisać pojawia się komunikat "Uwaga. Nie aktualne stawki VAT! Zapisać dokument? Tak/Nie". Zapobiega to powstawaniu pomyłek i zmusza użytkowników do zmiany stawki VAT w towarach.

Czy program Data Faktury współpracuje z drukarkami fiskalnymi?

Program Data Faktury współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy Novitus i Elzab.

Drukarki firmy Novitus

 • Bono
 • Delio
 • Denon
 • HDe

Drukarki firmy Elzab

 • FP-600A
 • Omega I i II generacji 
 • MERA/MERA E, MERA EFV i MERA TE
 • ZETA
 • D10
Co oznacza zakup Online?

Emailem jest przesyłany klucz licencyjny do odpowiedniej wersji programu oraz fakturę za zakup.

 

W jaki sposób dodać logo tak aby było widoczne na dokumentach?

Możliwość umieszczenia logo jest dostępne dla użytkowników którzy posiadają licencję. W celu umieszczenia logo klikany Operacje > Dane firmy > zakładka Inne oraz stosujemy się do wskazówek : Logo firmowe (ścieżka) optymalny rozmiar 240 x 82 px (72 dpi) lub 1000 x 343 (300 dpi).

Jak zmienić status faktury z nie rozliczonej na rozliczoną?

W celu zmiany statusu faktury z nie rozliczonej na rozliczoną należy zaznaczyć żądaną fakturę na liście dokumentów sprzedaży następnie wcisnąć przycisk "Edytuj (F4)" i wprowadzić odpowiednią kwotę w pole "Zapłacono".

Nie mogę dodać nowego towaru. Okno edycji jest nie widoczne.

Jedno z okienek dodawania nowego towaru może być ukryte poza ekranem lub pod paskiem narzędzi. Należy rozciągnąć lub przenieść pasek narzędzi w inne miejsce. Czynność ta spowoduje odświeżenie okienek i wyświetli wszystkie ukryte.

Sytuacja może mieć miejsce w sytuacji kiedy do komputera jest podłączony inny monitor lub projektor. Pomocne może się okazać zmiana monitora domyślnego.

Jak wysłać fakturę pocztą elektroniczną?

Po zapisaniu dokumentu na liście dokumentów sprzedaży naciskamy "Wydruk(F12)" a następnie "wyślij dokument prze email".

Do wiadomości zostanie dołączony automatycznie załącznik faktury w formacie PDF. 

Email jest wysyłany bezpośrednio z programu.

Aby program mógł wysłać należy poprawnie zdefiniować dane dostępowe do konta pocztowego z jakiego będzie wysyłane wiadomości oraz przygotować odpowiedni szablon tej wiadomości. 

W Danych firmy należy wypełnić zakładkę SMTP

W polu Nadawca wpisujemy adres email np: biuro@mojafirma.pl lub Moja firma
W polu Serwer SMTP wpisujemy nazwe serwera przez jaki będzie następować wysyłka np: mojafirma.pl
W polu Użytkownik wpisujemy login do poczty np biuro lub biuro@mojafirma.pl
W polu Hasło wpisujemy hasło do konta pocztowego. Dla bezpieczeństwa hasło jest niewidoczne w programie a w bazie danych dodatkowo szyfrowane.
W pole Prot wpisujemy numer portu umożliwijącego wysyłkę np: 587
Jeżeli wysyłka wymaga połączenia SSL należy ustawić odpowiedni port oraz zaznaczyć SSL
W polu Tytuł widomości wpisujemy jak ma wyglądać tytuł widmości wysyłany do klienta.
W Treści wiadomości wpiujemy szablon treści wiadomości. Widmość jest wysyłana w formacie HTML, należy stosować traść w HTML.
W tytule i treści wiadomości stosujemy specjalne znaczniki, które w trakcie wysyłania wiadomości są zastępowane odpowiednimi danymi. Dostępne znaczniki są widoczne po najechaniu myszką na napis pomoc.

 

Czy program działa na systemie windows 10?

Tak program działa na systemie Windows 10, zarówno na wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej.

Czy program posiada magazyn?

Nie. Program Data Faktury nie ma magazynu.

Jest dostępna wersja Pro+, w której prowadzi sie rejestr zakupów towarów do sprzedaży oraz wydruku rejestru zakupów VAT.

Rejestrowany jest również stan ilościowy towarów na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupów.

Jak zmienić datę w numerze faktury?

Data do numeru faktury jest pobierana z zegara systemowego. W celu zmiany daty w numerze faktury należy przestawić zegar systemowy, wystawić dokument następnie powrócić do bieżącego stanu.

Jak zmienić drukarkę w systemie Windows Vista i 7?

W parametrach programu na zakładce "Drukarki" wybrać typ dokumentu, wskazać drukarkę, nacisnąć "Użyj" a następnie "Zapisz".

Czy istnieje możliwość wystawiania faktury w innej walucie, np. Euro?

Program posiada taką możliwość.

Jest ona dostępna w wersjach Pro i Pro+ .

W celu wystawienia takiej faktury należy wybrać fakturę walutową lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Wypełniając dokument należy podać nazwę waluty, kurs oraz datę kursu a następnie dodawać pozycje towarowe już w danej walucie.

Faktura jest drukowana w określonej walucie a VAT w PLN.

Jak przenieść program na inny komputer?

Aby przenieść program na inny komputer należy wykonać archiwum danych ( Operacja -> Archiwizacja-> Archiwizuj).
Następnie na nowym komputerze zainstalować program następnie wczytać wykonane wcześniej archiwum (Operacja -> Archiwizacja-> Wczytaj z archiwum) i ponownie uruchomić program.

Czy na tych samych danych może pracować więcej niż jeden komputer?

Podstawowa wersja programu MegaFaktury Pro jest programem jednostanowiskowym. Aby pracować na kilku komputerach należy zakupić program w wersji Lan. Zakup jednej sztuki pozwala na prace na kilku stanowiskach.

Jak zmienić sposób numeracji dokumentów?
Ręczne ustawianie numeracji odbywa się poprzez zmianę wartości w polu "Formuła" (Operacje > Ustawienia, po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. ). Symbole tam wprowadzone informują program w jaki sposób oznaczać dokumenty, np: wartość FV #N/A/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/A/03/2009lub FV #N/B/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/B/03/2009.
 
Jak wyzerować licznik faktur?

Aby wyzerować licznik faktur klikamy Operacje > Parametry > zakładka Numeracja. W pozycję Numer bieżącego dokumentu wpisujemy "0".

Jak uruchomić program jeśli pojawił się tylko na pasku u dołu ekranu?

Klikamy program na pasku prawym przyciskiem myszy i z menu które się rozwinie wybieramy Maksymalizuj.

Jak długo można używać program po wykupieniu licencji?

Licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

Jak zmienić numerację?

 

Z menu wybieramy Operacje > Ustawienia. Po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. Pole "Numer bieżącego dokumentu" oraz pole "Formuła" przeznaczone jest do sterowania numeracją. Wprowadzamy Ostatni numer dokumentu, który już istnieje. Nowy dokument otrzyma ten nadany numer +1.

Zmienić numer dokumentu również można zmienić w trakcie wystawiania nowego dokumentu, wprowadzając odpowiedni numer w polu Nr. Program sam sprawdzi czy już taki dokument istnieje, jeżeli tak to zmieni numer na następny wolny.

 

Co to jest Numer bieżącego dokumenty?

"Numer bieżącego dokumenty" odpowiada za prawidłową kolejność numeracji. Dla przekładu możemy usunąć dokument ze środka listy, ustawić numer o jeden wcześniejszy i wystawić ponownie usuniętą fakturę. Następnie należy wrócić do właściwej numeracji.

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy