Data Faktury Pro+ LAN

Od wersji 3.x program ma możliwość pracy w sieci internet (online) z wykorzystaniem bazy chmurze. Dzięki funkcji będziesz mógł wystawić fakturę w firmie, domu, u klienta, wszędzie gdzie będzie dostępne połączenie internetowe. Więcej informacji tutaj lub pod numerem telefonu 61 415-29-28.

Szanowni Państwo informujemy, że wersja LAN raz zakupiona (1 sztuka) może być używana na wielu stanowiskach (do 10) w firmie (zarówno jako Serwer i/lub Klient).

Sieciowa wersja programu Data Faktury Pro+ skierowana jest dla małych i średnich firm. Wersja LAN jest wzbogacona o pracę wielostanowiskową w sieci LAN.

Dostosowany do przepisów na 2020 rok.

Program posiada bezterminową licencję co oznacza jednorazowy zakup bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bezterminowe aktualizacje w ramach aktualnej wersji.

W programie można wystawić następujące dokumenty: Faktura VAT, Faktura zaliczkowa, Faktura zaliczkowa końcowa, Faktura Metoda Kasowa, Proforma, Faktura marża, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura w walucie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarówProforma w walucie, Rachunek dla bezvatowców, Rachunek w walucie, Proforma, korekty wszystkich typów dokumentów, Gwarancje, Kasa Przyjmie, Nota korygująca, Oferty, generowanie pliku  xml JPK-FA i JPK-VAT, fiskalizacja paragonów na drukarach fiskalnych ELZAB i Novitus.

Program pozwala na eksport dokumentów w formacie EDI++ (epp) i format 3.0 do programów księgowych.

Nowość: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - wymagany od 1 listopada 2019.

Możliwość wystawiania dokumentów z danymi Wystawcy, Sprzedawcy, Nabywcy oraz Odbiorcy. 

Nowość: Moduł finansowy. Pełne rozliczenie dokumentów sprzedażowych i zakupowych przez kase/ bank (KP, KW, BP, BW).  Wydruk raportu kasowego / bankowego, płatności kasa / bank. Wydruk noty odsetkowej.

Dokumenty sprzedażowe można utworzyć na podstawie innego dokumentu co pozwala na skrócenie czasu wystawiania podobnych faktur  oraz wydruk faktury wraz z blankietem wpłaty za fakturę.

Pozwala drukować Rejestr sprzedaży VAT z podziałem na stawki VAT jakie były uwzględnione na dokumentach w określonym czasie.

Posiada moduł  zakupów, pozwala na rejestrowanie zakupów towarów, sporządzanie zestawień: Zakupy za okres, Nierozliczone dokumenty zakupu oraz Rejestr zakupów VAT z podziałem na stawki VAT.

Pozwala drukować również różnego rodzaju zestawienia jak:  Sprzedaż za okres, Wystawione proformy za okres, Nierozliczone dokumenty sprzedaży, Nierozliczone proformy, Sprzedaż kontrahentom za okres, Sprzedaż wybranego kontrahent, Nierozliczone płatności kontrahentów, Nierozliczona płatność kontrahentaWykres obrotu kontrahenta, Wykres obrotów kontrahenta wg towarów ,Cennik towarów oraz Sprzedaż towarów, Zakupy towarów, Obroty towarów, Zyski towarów wg ostatniego zakupu, Wykres obrotów towaru, Wydruk seryjny dokumentów sprzedażowych, ponaglenie i wezwanie do zapłaty.

Można wydrukować dodatkowo różne druki jak: przelew / wpłata do banku, przelew do US,  nadruk  danych adresowych kontrahenta na kopertę, seryjny wydruk kopert, wydruk na paczkę pocztową, Wydruk potwierdzenia nadania, Wydruk etykiety adresowej.

Możliwość pobierania danych kontrahenta z bazy GUS (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS).
Możliwość sprawdzania czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (Funkcja zależna od dostępności usługi przez Ministerstwa Finansów).

Program posiada również moduł kilometrówki. Posiada kartotekę pojazdów, rejestr przebiegu pojazdów oraz rejestr kosztów użytkowania pojazdów.  Pozwala drukować ewidencje przebiegu oraz ewidencje kosztów użytkowania.

Posiada nowy moduł Handlowcy, pozwalający rejestrować i obliczać prowizje ze sprzedaży dla handlowców.

Wszystkie wydruki dokumentów oraz raportów i zestawień można zapisać bezpośrednio do PDF, dokumentu Word,  arkusza Excel oraz plików HTML.

Program do faktur pozwala również wysłać dokument w PDF emailem bezpośrednio z programu.

Program pozwala na pracę w sieci lokalnej LAN. Można ustalić w nim do 10 użytkowników.  Dostęp do programu możliwy jest jedynie poprzez podanie loginu i hasła użytkownika. Możliwość nadawania uprawnień dostępu do poszczególnych modułów każdemu użytkownikowi indywidualnie.

Galeria

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy