Co nowego w Data Faktury

Zmiany w wersji 4.0.0.1

  • zmiana nazwy programu na Data Faktury
  • zmiana dodawania towaru do faktury zakupowej (od wersji Pro+)
  • dodanie QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro)
  • poprawa wydruku daty duplikatu faktury
  • poprawa wydruku daty na nocie korygującej
  • poprawa zestawienia sprzedaży wybranego towaru
  • poprawa zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
  • inne drobne poprawki

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy